Depressiohoitajan näkökulmaa masennukseen

Kristiina Huhtamäki on toiminut depressiohoitajana Seinäjoen terveyskeskuksessa yli 10 vuoden ajan. Tänä aikana on Huhtamäen mukaan tapahtunut selviä muutoksia sekä masennuksesta kärsivien profiilissa että perusterveydenhuollon tavassa hoitaa masennusta. 

Lue lisää »

Masennuksen hoito

Mitkä ovat masennuksesta toipumisen peruselementit?

Masennuksen hoidon tavoite on yleensä kaksivaiheinen: lyhyellä tähtäimellä pyritään ensin niin sanottuun remissioon, minkä jälkeen siirrytään kohti toipumisvaihetta. Remissio-termillä viitataan tilanteeseen, jossa masennuksen tyyppioireita ei ole esiintynyt kolmen peräkkäisen viikon aikana, ja muiden oireiden lukumäärä on selvästi vähentynyt. Toipumisesta puhutaan puolestaan silloin, kun remissiota on jatkunut vähintään neljä kuukautta.

Lue lisää »

Masennuksen hoito

Psykoterapia perustuu keskusteluun ja vuorovaikutukseen

Masentunut tarvitsee usein tukea ja mahdollisuutta keskusteluun. Lääkehoitojen ohella erilaiset psykoterapiat ovat tärkeä osa masennuksen hoitoa. Psykoterapia on yleiskäsite monille psykoterapiamuodoille, joiden taustateoria ja työskentelytapa saattavat erota toisistaan merkittävästi. 

Lue lisää »

Masennuksenhoidon kompastuskivi

Masennuksen hoito

Masennuksenhoidon kompastuskivenä on usein se, että masennuksen lääkehoito päättyy liian aikaisin. Hoidon tulisi suositusten mukaan kestää vähintään puoli vuotta. Masennuksen yleinen oire on toivottomuus, joka kohdistuu helposti myös lääkehoitoon.

Lue lisää »