Masennuksen seuranta tärkeä osa hoitoa

Masennus saattaa sairautena olla pitkäaikainen ja uusiutuva. Tästä syystä myös paranemisen seuranta kuuluu olennaisena osana masennuksen hoitoon. 

”Myös läheiset kaipaavat tukea.”

Sairastuneiden perheenjäsenten jaksamiseen kiinnitetään myös huomiota. Erityisesti lapsille vanhemman masennus voi olla hämmentävää ja raskasta.  Perheenjäsenille tulisikin järjestää mahdollisuus keskusteluihin ja muuhun tukeen.

Seurannan pääasiallinen huomio kiinnittyy masentuneen oireisiin. Tämän lisäksi huomiota kiinnitetään usein myös sosiaalisiin toimintoihin, harrastuksiin osallistumiseen ja liikunnan määrään, ravitsemustilaan ja alkoholin käyttöön. Masennuslääkehoitoa saavien osalta seurataan lääkkeiden hyötyjä ja haittoja.  Lääkkeen käyttö lääkärin ohjeiden mukaan on ensiarvoisen tärkeää masennuksen hoidossa. Lääkitystä ei pidä lopettaa omin päin, vaan aina yhteisymmärryksessä oman lääkärin kanssa.