Trisyklisiä masennuslääkkeitä käytetty pitkään

Trisykliset depressiolääkkeet ovat vanhin käytössä oleva masennuslääkeryhmä. Nykyään niitä käytetään vähemmän masennukseen, mutta niillä on muita käyttöaiheita. Vanhimmat niistä ovat peräisin 50-luvulta. 

Trisyklisten masennuslääkkeiden toiminta perustuu siihen, että ne estävät noradrenaliinin ja serotoniinin kulkeutumisen hermosolujen välisestä liitoksesta takaisin hermopäätteeseen.

Trisyklisten masennuslääkkeiden ryhmään kuuluvat amitriptyliini, doksepiini, klomipraamiini, nortriptyliini ja trimipramiini. Niistä yleisimmin käytetty lääke on amitriptyliini. Trisykliset masennuslääkkeet ovat teholtaan ja haittavaikutuksiltaan keskenään hyvin samanlaisia.

Trisyklisten masennuslääkkeiden käyttö on haittavaikutusten välttämiseksi aloitettava pieninä annoksina ja annosta on lisättävä asteittain kunnes riittävä hoitovaste saavutetaan.

Tyypillisimpiä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, näön hämärtyminen ja virtsaamisvaikeudet. Yliannosteltuina trisykliset lääkkeet voivat olla sydämelle vaarallisia.