Oireet

VIDEO: KOGNITIIVISET OIREET

Työterveyshuollon erikoislääkäri Heini Ahveninen kertoo, minkälaisia vaikutuksia masennuksen kognitiivisilla oireilla on yksilötasolla ja yhteiskunnallisesti. Lisäksi hän antaa hyödyllisiä vinkkejä siitä, miten kyseisiä oireita voi tunnistaa ja mitä niille on tehtävissä.

Lue lisää »

MASENNUKSEEN LIITTYY KOGNITIIVISEN TOIMINTAKYVYN HÄIRIÖITÄ

Valtaosa masennuspotilaista kärsii kognitiiviseen eli tiedolliseen toimintakykyyn liittyvistä häiriöistä masennusjaksojen aikana. Häiriöt ovat hyvin yleisiä myös masennusoireiden parantumisen jälkeen, mikä tekee niistä erityisen ongelmallisia. Kognitiiviset häiriöt voivat myös vaikuttaa merkittävästi potilaan työ- ja toimintakykyyn. Tästä syystä niiden tunnistaminen ja hoitaminen on varsin tärkeää.

Lue lisää »

MASENNUKSEN OIREET MUUTTAVAT TUNNETILAA JA TOIMINTAKYKYÄ

Masennuksen oireet ovat monimuotoisia, ja ne vaihtelevat esimerkiksi vaikeusasteen, esiintymistiheyden ja keston mukaan. Elämän kriisitilanteet ja stressi voivat aiheuttaa monenlaisia ohimeneviä mielenterveyden ongelmia, jolloin oireita voi ilmetä myös henkilöillä, jotka eivät sairasta masennusta.

Lue lisää »

MASENNUKSEN KULKU JA ENNUSTE VAIHTELEE

Masennus ei ala tunneissa tai päivissä. Se alkaa yleensä lievistä esioireista, joita esiintyy muutaman viikon tai jopa usean kuukauden ajan. Tämän jälkeen oireet pahenevat. Oireiden lisääntyessä ja niiden voimakkuuden kasvaessa masennus saavuttaa huippunsa. Keskeinen oire on masentunut, surullinen, ärtyinen tai tyhjä mieliala sekä alentunut kyky tuntea mielenkiintoa tai mielihyvää.

Lue lisää »