Mielenterveys on tärkeä osa terveyttä

Mielenterveys on elämän voimavara ja perusta. Se vaikuttaa keskeisesti siihen, miten ajattelemme, tunnemme ja käyttäydymme. Mielenterveys onkin fyysisen toimintakyvyn ohella tärkeä osa ihmisen terveyttä. Mielenterveyden tunnusmerkkejä ovat kyky ja halu ihmissuhteisiin ja vuorovaikutukseen, toisista välittäminen ja rakastaminen. Lisäksi siihen kuuluvat kyky työntekoon, riittävä ahdistuksen ja stressin hallinta sekä valmius elämän yllättäviin muutoksiin. 

”Viidesosa suomalaisista kärsii mielenterveyden häiriöistä jossain vaiheessa elämäänsä.”

Mielenterveys ei kuitenkaan ole pysyvä olotila, vaan se vaihtelee elämämme eri vaiheissa. Lähes kaikki ihmiset tuntevat itsensä joskus surullisiksi, ahdistuneiksi tai masentuneiksi. Elämän solmukohdissa paha olo ilmenee sekä psyykkisinä että fyysisinä oireina. Kun nämä pitkittyvät tai alkavat vakavasti häiritä jokapäiväistä elämää aiheuttaen subjektiivista kärsimystä, puhutaan yleensä mielenterveyden häiriöistä tai sairauksista. Niitä on olemassa useita, ja ne ryhmitellään yleensä niille tyypillisten oireiden mukaan.

Mielenterveyden häiriöt ovat suhteellisen yleisiä. Eräiden arvioiden mukaan joka viides suomalainen sairastaa jotain mielenterveyden häiriötä elinaikanaan. Häiriöt saattavat vaikuttaa negatiivisesti ihmisen sosiaalisiin suhteisiin ja työ- ja toimintakykyyn sekä vaikeuttaa elämästä nauttimista. Positiivisena asiana voidaan kuitenkin pitää sitä, että useat mielenterveyshäiriöt ovat nykyään hoidettavissa tehokkaasti. Nykyaikaisten lääkehoitojen ja terapiamuotojen ansiosta mielenterveyshäiriöitä voidaan hoitaa tehokkaasti ja sairastuneiden elämää helpottaa huomattavasti.