Lääkehoidolla keskeinen merkitys masennuksen hoidossa

Lääkkeet ovat masennuksen hoidossa keskeisessä asemassa. Niiden merkitys korostuu varsinkin vakavien masennustilojen hoidossa. Vanhimmat masennuksen hoidossa käytetyt lääkkeet ovat olleet käytössä jo yli 50 vuoden ajan. 

”Valtaosa masentuneista hyötyy lääkehoidosta.”

Lääkehoitojen avulla voidaan helpottaa yhä useamman masennuksesta kärsivän elämää, ja arvioiden mukaan noin kaksi kolmesta masennukseen sairastuneesta hyötyy lääkkeistä tavalla tai toisella.

Uusien masennuslääkkeiden käyttö perustuu niiden helppokäyttöisyyteen sekä nopeaan vaikutukseen. Masennuksen hoidossa käytettävät lääkkeet vaikuttavat yleensä yhteen tai useampaan hermosolujen välisen tiedonkulun mekanismiin. Parantumisen kannalta tärkeimpiä välittäjäaineita ovat serotoniini, noradrenaliini ja dopamiini.

Masennuksen lääkehoito vaatii kärsivällisyyttä, sillä oireet lievittyvät vähitellen. Lisäksi oireiden poistuttua lääkitystä on hyvä jatkaa riittävän pitkään toipumisen jälkeen masennuksen uusiutumisvaaran vuoksi.

Masennuksen hoitoon on käytettävissä rakenteeltaan, haittavaikutuksiltaan ja teholtaan toisistaan poikkeavia masennuslääkkeitä. Lääkkeen valinta ja käytettävä lääkeannos määräytyvät aina yksilöllisesti.

Yleisiä ohjeita lääkehoidosta

  • Selvitä lääkkeesi hyödyt ja haitat lääkärisi kanssa. Vakavat haittavaikutukset ovat harvinaisia.
  • Ole kärsivällinen ja pitkäjänteinen. Hoito ei välttämättä tehoa heti.
  • Älä lopeta lääkettä omin päin vaikka tuntisitkin, että olet jo kunnossa.
  • Vältä alkoholia.
  • Masennuslääkkeet eivät aiheuta riippuvuutta.