Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät käytetyimpiä masennuslääkkeitä

Tällä hetkellä laajimmin käytetyt masennuslääkkeet ovat vaikutusmekanismiltaan selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI-masennuslääkkeet). Ne kohottavat potilaan masentunutta mielialaa vaikuttamalla aivojen serotoniinivälittäjäaineeseen.  

”Liikunta tukee henkistä hyvinvointia.”

Selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä on käytetty masennustilojen hoidossa noin 15 vuotta. Suomessa ne ovat yleisimmin käytetty lääkeryhmä.

SSRI-lääkeryhmään kuuluu kuusi lääkettä: essitalopraami, fluoksetiini, fluvoksamiini, paroksetiini, sertraliini ja sitalopraami. Näistä eniten käytettyjä ovat essitalopraami ja sertraliini.

Selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien suosio perustuu niiden yksinkertaiseen annostukseen, hyvään siedettävyyteen ja vähäiseen toksisuuteen myös yliannosten yhteydessä. SSRI-lääkkeillä hoito voidaan aloittaa heti ensimmäisestä päivästä alkaen tehokkaalla annoksella. Usein lääkeannosta voidaan suurentaa parhaimman hoitotuloksen ja oireettomuuden saavuttamiseksi. SSRI-lääkkeiden vaikutus voi alkaa viikon tai kahden kuluessa, mutta vaikutusta voi joutua odottamaan pidempäänkin. Lääkitystä ei ole syytä lopettaa ilman perusteltua syytä liian nopeasti ja asiasta tulee aina neuvotella hoitavan lääkärin kanssa.

Kuten useimmat lääkkeet, myös selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät saattavat aiheuttaa haittavaikutuksia. Niitä ei ilmene jokaisella, ja ne häviävät yleensä muutaman viikon kuluessa hoidon jälkeen. Tyypillisimpiä ovat pahoinvoinnin tunne sekä ripuli ja vatsanväänteet. Lisäksi voi aiheutua unettomuutta, hikoilua, päänsärkyä tai seksuaalisia toimintahäiriöitä.

SSRI-lääkkeitä käytetään myös ahdistuneisuushäiriöissä, kuten paniikkihäiriössä, pakko-oireisissa tiloissa, syömishäiriöissä sekä alkoholin liikakäytön taustalla olevassa masennuksessa.