Sairastuminen on useiden tekijöiden summa

Vaikka masennusta on tutkittu tieteellisesti useiden vuosikymmenten ajan, sen puhkeamiselle ei toistaiseksi ole löydetty mitään yksittäistä syytä.

”Masentuneiden hermovälityksessä on todettu olevan poikkeavuuksia.”

Usein masennuksen taustalta löytyy jokin suuri odottamaton tai ei-toivottu elämäntilanteen muutos, kuten avioero, oma tai läheisen sairastuminen, työpaikan menettäminen tai muu pitkäkestoinen kuormitustekijä.

Asiantuntijoiden mukaan sairastuminen saattaa johtua yhdestä tai useammasta tekijästä. Näitä ovat henkilökohtaiset kokemukset, elinympäristö, psykologiset ominaisuudet ja geeniperimä. Myös fyysiset sairaudet ja varhaiset traumat saattavat vaikuttaa osaltaan masennuksen syntyyn. Aivotutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että masentuneiden ihmisten hermovälityksessä on sairauteen liittyen poikkeavuuksia ei-sairastaviin henkilöihin verrattuna.

Erilaisia masennustiloja

Oireiden vakavuuden mukaan masennus voidaan erotella lieviin, keskitasoisiin, vaikeisiin ja psykoottisiin masennustiloihin. Lievässä depressiossa oireet haittaavat vain hieman ammatillista tai sosiaalista toimintaa tai ihmissuhteita, vaikeassa muodossa oireita on runsaasti ja ne ovat intensiteetiltään voimakkaita haitaten merkittävästi toimintakykyä tai ihmissuhteita. Väestötutkimuksissa on arvioitu, että lievistä masennusoireyhtymistä ja masentuneisuudesta kärsii Suomessa noin 10–15 % väestöstä ja vakavista masennustiloista noin 4–5 %.