MASENNUS

MASENNUKSEN HOITO ALKAA ASTEITTAIN

Mielenterveyshoitaja Minna Sipilä on työssään huomannut, että jokaisen masentuneen sairaus on omanlaisensa. Koska jokainen ihminen on ainutlaatuinen, on myös masentuneen hoidossa huomioitava yksilölliset tarpeet. Tietyt hyvät käytännöt ovat kuitenkin osoittautuneet toimiviksi hoidon aloittamisessa.

Lue lisää »

VIDEO: AIVOJEN TIEDONKÄSITTELYN PERUSTEET

Työterveyshuollon erikoislääkäri Heini Ahveninen kertoo masennuksen ja aivojen tietojenkäsittelyn välisestä yhteydestä ja siitä, miksi aihe on juuri nyt ajankohtainen.

Lue lisää

MIELENTERVEYS ON TÄRKEÄ OSA TERVEYTTÄ

Mielenterveys on elämän voimavara ja perusta. Se vaikuttaa keskeisesti siihen, miten ajattelemme, tunnemme ja käyttäydymme. Mielenterveys onkin fyysisen toimintakyvyn ohella tärkeä osa ihmisen terveyttä. Mielenterveyden tunnusmerkkejä ovat kyky ja halu ihmissuhteisiin ja vuorovaikutukseen, toisista välittäminen ja rakastaminen. Lisäksi siihen kuuluvat kyky työntekoon, riittävä ahdistuksen ja stressin hallinta sekä valmius elämän yllättäviin muutoksiin.

Lue lisää

MASENNUS VAIKUTTAA AIVOJEN TOIMINTAAN JA RAKENTEESEEN

Tieto siitä, miten psykiatriset sairaudet näkyvät aivojen toiminnassa ja rakenteessa lisääntyy koko ajan. On merkityksellistä, että aivojen hoito on saamassa asenteellisesti saman aseman kuin muiden sisäelinten hoitaminen. Depressioon liittyvistä aivomuutoksista on saatu tietoa muun muassa uusien aivokuvantamismenetelmien avulla.

Lue lisää

MASENNUS ON USEIN PARANNETTAVISSA

Masennus on Suomessa yleisin mielenterveyden häiriö, johon lähes viidennes väestöstä sairastuu jossain elämänvaiheessa. Vakavasta masennuksesta arvioidaan kärsivän puolestaan noin 5–6 % väestöstä.

Lue lisää

SAIRASTUMINEN ON USEIDEN TEKIJÖIDEN SUMMA

Vaikka masennusta on tutkittu tieteellisesti useiden vuosikymmenten ajan, sen puhkeamiselle ei toistaiseksi ole löydetty mitään yksittäistä syytä.

Lue lisää

MASENNUKSELLA ON MONTA ERI TYYPPIÄ

Masennus on oireiden mukaan jaoteltavissa kliinisesti lukuisiin eri alaryhmiin. Oman masennustyypin tiedostaminen ja ymmärtäminen voi helpottaa oireiden hallintaa ja auttaa hoitojen suunnittelussa. Seuraavassa esitellään masennuksen tyypillisimpiä alaryhmiä.

Lue lisää