Hoito

ASIANTUNTIJAVIDEO: AJANKOHTAISTA MASENNUKSEN HOIDOSSA

Psykiatrian erikoislääkäri, LT, Jukka Kärkkäinen kertoo ajankohtaisista asioista masennuksen hoidossa. Katso, mitä asiantuntija kertoo hoidon nykyhaasteista ja hoidon valinnasta.

Lue lisää »

DEPRESSIOHOITAJAN NÄKÖKULMAA MASENNUKSEEN

Kristiina Huhtamäki on toiminut depressiohoitajana Seinäjoen terveyskeskuksessa yli 10 vuoden ajan. Tänä aikana on Huhtamäen mukaan tapahtunut selviä muutoksia sekä masennuksesta kärsivien profiilissa että perusterveydenhuollon tavassa hoitaa masennusta.

Lue lisää »

MITKÄ OVAT MASENNUKSESTA TOIPUMISEN PERUSELEMENTIT?

Masennuksen hoidon tavoite on yleensä kaksivaiheinen: lyhyellä tähtäimellä pyritään ensin niin sanottuun remissioon, minkä jälkeen siirrytään kohti toipumisvaihetta. Remissio-termillä viitataan tilanteeseen, jossa masennuksen tyyppioireita ei ole esiintynyt kolmen peräkkäisen viikon aikana, ja muiden oireiden lukumäärä on selvästi vähentynyt. Toipumisesta puhutaan puolestaan silloin, kun remissiota on jatkunut vähintään neljä kuukautta.

Lue lisää »

MASENNUKSEN SEURANTA TÄRKEÄ OSA HOITOA

Masennus saattaa sairautena olla pitkäaikainen ja uusiutuva. Tästä syystä myös paranemisen seuranta kuuluu olennaisena osana masennuksen hoitoon.

Lue lisää »

HYVÄT HOIDOT MAHDOLLISTAVAT PARANTUMISEN

Masennus on usein parannettavissa hyvien ja monipuolisten hoitovaihtoehtojen ansiosta. Keskeistä toipumiselle on se, että sairaus tunnistetaan ja hoito aloitetaan mahdollisimman varhain.

Lue lisää »

PSYKOTERAPIA PERUSTUU KESKUSTELUUN JA VUOROVAIKUTUKSEEN

Masentunut tarvitsee usein tukea ja mahdollisuutta keskusteluun. Lääkehoitojen ohella erilaiset psykoterapiat ovat tärkeä osa masennuksen hoitoa. Psykoterapia on yleiskäsite monille psykoterapiamuodoille, joiden taustateoria ja työskentelytapa saattavat erota toisistaan merkittävästi.

Lue lisää »

MASENNUKSENHOIDON KOMPASTUSKIVI

Masennuksenhoidon kompastuskivenä on usein se, että masennuksen lääkehoito päättyy liian aikaisin. Hoidon tulisi suositusten mukaan kestää vähintään puoli vuotta. Masennuksen yleinen oire on toivottomuus, joka kohdistuu helposti myös lääkehoitoon.

Lue lisää »

DEPRESSIOHOITAJAN NÄKÖKULMAA MASENNUKSEEN

Porilainen depressiohoitaja Päivi Väkiparta työskentelee tiiviisti masennuksen parissa ja tapaa lähes päivittäin siitä kärsiviä ihmisiä.

Lue lisää »

HOITOON KANNATTAA HAKEUTUA AJOISSA

Jos masennus jatkuu pitkään, se pahenee vähitellen. Uusiutuvat masennusjaksot ovat hoitamattomina usein entistä vakavampia.

Lue lisää »

LÄÄKEHOIDOLLA KESKEINEN MERKITYS MASENNUKSEN HOIDOSSA

Lääkkeet ovat masennuksen hoidossa keskeisessä asemassa. Niiden merkitys korostuu varsinkin vakavien masennustilojen hoidossa. Vanhimmat masennuksen hoidossa käytetyt lääkkeet ovat olleet käytössä jo yli 50 vuoden ajan.

Lue lisää »

SELEKTIIVISET SEROTONIININ TAKAISINOTON ESTÄJÄT KÄYTETYIMPIÄ MASENNUSLÄÄKKEITÄ

Tällä hetkellä laajimmin käytetyt masennuslääkkeet ovat vaikutusmekanismiltaan selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI-masennuslääkkeet). Ne kohottavat potilaan masentunutta mielialaa vaikuttamalla aivojen serotoniinivälittäjäaineeseen.

Lue lisää »

MUUT MASENNUSLÄÄKKEET

Suomessa on SSRI lääkkeiden ja vanhempien masennuslääkkeiden lisäksi käytössä lukuisia muita masennuslääkkeitä.

Lue lisää »

TRISYKLISIÄ MASENNUSLÄÄKKEITÄ KÄYTETTY PITKÄÄN

Trisykliset depressiolääkkeet ovat vanhin käytössä oleva masennuslääkeryhmä. Nykyään niitä käytetään vähemmän masennukseen, mutta niillä on muita käyttöaiheita. Vanhimmat niistä ovat peräisin 50-luvulta.

Lue lisää »

MUUT HOITOMUODOT

Muita masennuksen hoitomuotoja ovat kirkasvalohoito ja sähköhoito.

Lue lisää »