Muut masennuslääkkeet

Suomessa on SSRI-lääkkeiden ja vanhempien masennuslääkkeiden lisäksi käytössä lukuisia muita masennuslääkkeitä. 

Näitä ovat agomelatiini, bupropioni, duloksetiini, mianseriini, milnasipraani, mirtatsapiini, moklobemidi, reboksetiini, tratsodoni, venlafaksiini ja viimeisimpänä markkinoille tullut vortioksetiini. Näistä duloksetiini, milnasipraani ja venlafaksiini kuuluvat niin sanottuihin serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjiin (SNRI-lääkkeet). Vortioksetiinin vaikutusmekanismi on multimodaali eli monitahoinen. Muiden masennuslääkkeiden ryhmästä eniten käytettyjä ovat mirtatsapiini ja venlafaksiini, mutta uudempien lääkkeiden käytön osuus lisääntyy koko ajan.

SNRI-lääkkeitä käytetään SSRI-lääkkeiden ohella masennustilojen lisäksi myös muun muassa ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa.

Muiden masennuslääkkeiden tavallisimpia haittavaikutuksia ovat väsymys, painon nousu, unettomuus, huimaus ja ahdistuneisuus. SNRI-lääkkeiden tavallisimpia haittavaikutuksia ovat päänsärky, huimaus, pahoinvointi ja suun kuivuminen. Eri lääkkeillä kuitenkin voi olla hyvinkin erilaiset haittavaikutukset. Hoidosta aiheutuvia haittoja esiintyy potilailla yksilöllisesti eivätkä kaikki koe välttämättä haittoja ollenkaan. Useimmilla lääkkeillä haitat esiintyvät hoidon alussa ensimmäisten kahden viikon aikana ja ovat ohimeneviä.