Hyvät hoidot mahdollistavat parantumisen

Masennus on usein parannettavissa hyvien ja monipuolisten hoitovaihtoehtojen ansiosta. Keskeistä toipumiselle on se, että sairaus tunnistetaan ja hoito aloitetaan mahdollisimman varhain. 

”Varhainen tunnistaminen ja hoitaminen edistävät toipumista.”

Masennuksen syyt ja siihen liittyvät oireet ovat moninaisia ja yksilöllisiä. Sama pätee masennuksen hoitovaihtoehtoihin. Hoito, joka tehoaa yhdelle, saattaa olla tehoton toiselle.

Tavallisimpia masennuksen hoitomuotoja ovat lääkehoidot ja psykoterapiat. Potilaan oma rooli on tärkeä parantumisprosessissa. Itsehoidolla ja elintapojen muutoksella potilas voi edistää toipumistaan.

Masennuksen hoidolla voi olla useita eri tavoitteita. Hoidon tavoitteena on mahdollisimman täydellinen toipuminen. Jatkohoidolla pyritään estämään sairauden välitön uusiutuminen. Niin sanotussa ylläpitovaiheessa hoidon tavoitteena on suojata potilasta masennuksen uudelleenpuhkeamiselta.