SELVIYTYMINEN ARJESTA

TYÖHÖN PALAAMINEN MASENNUKSEN JÄLKEEN

Videolla työterveyshuollon ja työlääketieteen asiantuntijalääkäri Kari-Pekka Martimo kertoo näkemyksiään siitä, missä vaiheessa työhön palaamista tulisi masennuksen jälkeen harkita, ja käy läpi työn muokkaamisen ja ammatillisen kuntoutuksen kaltaisia keinoja, joiden tuella paluu työelämään olisi mahdollisimman joustavaa.

Lue lisää »

SELVIYTYMINEN ARJESTA

MASENNUS JA TYÖ

Mielialahäiriödiagnoosien määrä työikäisen väestön keskuudessa ei ole viimeisten vuosien aikana lisääntynyt, mutta mielialahäiriöistä johtuva työkyvyttömyys on kasvussa. Videolla työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Kari-Pekka Martimo kertoo masennuksen ja työn yhteydestä sekä pohtii työn luonteen muuttumisen merkitystä tässä yhtälössä.

Lue lisää

HOITO

MITEN MASENNUS NÄKYY SEKSUAALINEUVOJAN VASTAANOTOLLA?

Masennus vaikuttaa moniin elämän osa-alueisiin, ja seksuaalisuus on usein yksi niistä. Seksuaalineuvoja Nina Mölsä kannustaa sekä asiakkaita että hoitohenkilökuntaa ottamaan seksuaaliterveyden rohkeasti puheeksi silloin, kun masennuksen hoitoa suunnitellaan.

Lue lisää

Ajankohtaista asiaa masennuksen hoidosta

Psykiatrian erikoislääkäri, LT, Jukka Kärkkäinen kertoo ajankohtaisista asioista masennuksen hoidossa. Katso, mitä asiantuntija kertoo hoidon nykyhaasteista ja hoidon valinnasta.

Lue lisää

SELVIYTYMINEN ARJESTA

LEMPIN MASENNUS ALKOI JO NUORUUDESSA

”Masennukseni syyt löytyvät lapsuudestani. Äitini masentui, kun olin 3-vuotias ja myös isäni kärsi mielenterveysongelmista koko lapsuuteni ajan. Vanhempieni parisuhteessa oli paljon ongelmia, joten kodin olosuhteet olivat erittäin haastavat”, Lempi kertoo taustoistaan.

Lue lisää

SELVIYTYMINEN ARJESTA

EMPPU TIETÄÄ, ETTÄ NEGATIIVISUUDEN KIERTEESTÄ VOI PÄÄSTÄ IRTI

”Ensimmäistä kertaa olin masentunut jo peruskouluiässä koulukiusaamisen vuoksi”, Emppu kertoo taustastaan. Masennus äityi pahimmilleen vuonna 2010 tapahtuneen vakavan liikenneonnettomuuden jälkeen. Diagnosoidun vaikean masennuksen lisäksi Empulla on useita muitakin diagnooseja, ja joukkoon mahtuu sekä psyykkisiä että fyysisiä sairauksia. ”Elämä jatkuvien kipujen kanssa ei ole helppoa, mutta paikalleen jääminen tuntuu vaihtoehdoista huonoimmalta”, Emppu kertoo.

Lue lisää

MASENNUS

MASENNUKSEN HOITO ALKAA ASTEITTAIN

Mielenterveyshoitaja Minna Sipilä on työssään huomannut, että jokaisen masentuneen sairaus on omanlaisensa. Koska jokainen ihminen on ainutlaatuinen, on myös masentuneen hoidossa huomioitava yksilölliset tarpeet. Tietyt hyvät käytännöt ovat kuitenkin osoittautuneet toimiviksi hoidon aloittamisessa.

Lue lisää »

SELVIYTYMINEN ARJESTA

MASENNUS PYSÄYTTÄÄ, HERÄTTÄÄ ÖISIN JA TEKEE HAJAMIELISEKSI

”Yhteistyö masentuneen kanssa on hyvän hoidon lähtökohta. Mietimme yhdessä toimivampia tapoja hahmottaa maailmaa, sekä elää masennuksen oireiden kanssa mahdollisimman hyvää elämää”, psykiatri ja kognitiivinen psykoterapeutti Maria Vuorilehto sanoo.

Netissä on paljon vinkkejä, kuinka masentunut voi tukea omaa toipumistaan, mutta harvan voimat riittävät niiden etsimiseen. Siksi omahoito pitäisi muistaa ja huomioida aina masennuksen hoitoa suunnitellessa.

Lue lisää »

HOITO

DEPRESSIOHOITAJAN NÄKÖKULMAA MASENNUKSEEN

Kristiina Huhtamäki on toiminut depressiohoitajana Seinäjoen terveyskeskuksessa yli 10 vuoden ajan. Tänä aikana on Huhtamäen mukaan tapahtunut selviä muutoksia sekä masennuksesta kärsivien profiilissa että perusterveydenhuollon tavassa hoitaa masennusta.

Lue lisää »

SELVIYTYMINEN ARJESTA

VIDEO: MASENNUS KOKEMUKSENA – TOMMI MARJANEN

Masennuksen selättänyt Tommi Marjanen kertoo kokemuksistaan masennuksen kanssa ja siitä, miten hän onnistui palaamaan täysipainoiseen arkeen. Videolla Tommi jakaa myös omia vinkkejään muille masennukseen sairastuneille.

Lue lisää »

OIREET

VIDEO: KOGNITIIVISET OIREET

Työterveyshuollon erikoislääkäri Heini Ahveninen kertoo, minkälaisia vaikutuksia masennuksen kognitiivisilla oireilla on yksilötasolla ja yhteiskunnallisesti. Lisäksi hän antaa hyödyllisiä vinkkejä siitä, miten kyseisiä oireita voi tunnistaa ja mitä niille on tehtävissä.

Lue lisää »

MASENNUS

VIDEO: AIVOJEN TIEDONKÄSITTELYN PERUSTEET

Työterveyshuollon erikoislääkäri Heini Ahveninen kertoo masennuksen ja aivojen tietojenkäsittelyn välisestä yhteydestä ja siitä, miksi aihe on juuri nyt ajankohtainen.

Lue lisää »

ARTIKKELI

YLITYÖT LISÄÄVÄT MASENNUKSEN RISKIÄ

Suomalais-brittiläinen tutkimus paljastaa, että ylitöiden tekeminen suurentaa riskiä sairastua vakavaan masennukseen. Tutkimuksen mukaan 11 tuntia päivässä tai enemmän työskentelevien masennusriski oli kaksinkertainen 7-8 työtuntia tekeviin verrattuna.

Lue lisää »

HOITO

HYVÄT HOIDOT MAHDOLLISTAVAT PARANTUMISEN

Masennus on usein parannettavissa hyvien ja monipuolisten hoitovaihtoehtojen ansiosta. Keskeistä toipumiselle on se, että sairaus tunnistetaan ja hoito aloitetaan mahdollisimman varhain.

Lue lisää »