Kognitiivisten oireiden tunnistaminen on kokonaisvaltaisen hoidon kannalta tärkeää

”Vaikka lähtökohtaisesti kaikki masentuneet kärsivät kognitiivisista oireista, ei kognitiiviset oireet käsitteenä ole potilaille tai edes yleislääkäreille tuttu”, psykiatri Maria Vuorilehto kertoo. Kognitiiviset oireet hahmottuvat samalla, kun lääkäri keskustelee potilaan kanssa tämän oireista. Alakuloisuuden lisäksi masentunut saattaa kärsiä muistivaikeuksista, keskittymiskyvyn puutteesta, aloitekyvyn heikentymisestä ja arkisen päätöksenteon hankaloitumisesta. Nämä mielletään myös masennuksen tyypillisimmiksi kognitiivisiksi oireiksi.

Hoidon kannalta kognitiivisia oireita ei ole tarpeellista erotella muista masennuksen oireista, sillä masentunutta ihmistä ja hänen oireitaan tulisi aina hoitaa kokonaisuutena, mutta kognitiivisten oireiden tunnistaminen antaa paremmat lähtökohdat kokonaisvaltaiselle hoidolle, jossa kognitiivisia oireita hoidetaan osana masennuksen hoitoa. Lääkehoidoilla pystytään kohentamaan potilaan mielialaa sekä korjaamaan kognitiivisia oireita, mutta kognitiiviset oireet poistuvat usein vasta mielialan korjaantumisen jälkeen. Siksi lääkehoitoa tulisi jatkaa kunnes masentuneen kaikki oireet ovat poistuneet.

Masennuksen hoidossa terapeuttiset hoidot tukevat lääkehoitoa

Valtaosa masennuksesta kärsivistä käyttää lääkehoitoa. Masennuksen hoidossa lääkehoitoon tulisi yhdistää terapeuttisia hoitoja kuten psykoterapiaa tai psykoterapeuttista keskusteluhoitoa. Hoitomuotoja yhdistämällä saavutetaan tutkitusti paras vaikuttavuus. Keskusteluhoidossa pyritään jäsentämään potilaan tunteita ja ajatuksia. Kielteisten ja ehdottomien ajatusten tilalle voidaan löytää joustavampia ajatuksia.

Masentunut havainnoi ympäriltään negatiivisia asioita ja tulkitsee nämä negatiivisesti. Tämä negatiivinen havainnointi on masennuspotilaalle tyypillinen kognitiivinen ilmiö.

”Masennus on luonteeltaan sellaista, että masentunut näkee negatiivisia asioita, ajattelee niistä negatiivisesti ja tekee negatiivisia tulkintoja, ja näistä syntyy masentumiskierre.”, Vuorilehto tarkentaa.

Harjoituksilla, joilla opetellaan havaitsemaan myönteisiä asioita kielteisten sijaan, on hyväksi todettu vaikutus. Psykiatri Maria Vuorilehto pyytää asiakkaitaan usein listaamaan illalla nukkumaan mennessään kolme mielihyvää tuottanutta  asiaa kuluneesta päivästä. Tehtävä voi kuulostaa monesta potilaasta aluksi vaikealta, mutta onnistumisten myötä tehtävä helpottuu.

”Tehtävä saa masentuneet kiinnittämään huomiota iloisiin asioihin eikä keskittymään negatiivisiin. Tehtävä osoittautuukin lopulta helpoksi ja samalla kielteisten asioiden tarkkailu väistyy.”, Vuorilehto kertoo.

Terapeuttiset hoidot puolestaan lähes yksinomaan vaativat lääkehoidon tukea, sillä keskittymistä tai muistamista ei yksinomaan terapeuttisilla hoidoilla pystytä korjata. ”Tutkimustulokset osoittavat, että mieliala korjaantuu nykyhoidolla nopeammin kuin keskittymiskyky ja aloitekyky. Jos masennusta hoidetaan hyvin, keskittymiskyky ja aloitekykykin palaavat”, Vuorilehto kertoo.

Masennuksen hoidossa tavoitteena on aina täysi parantuminen. Silti useissa tapauksissa hoito saattaa kuitenkin jäädä vaillinaiseksi tai hoidossa tyydytään vajaisiin tuloksiin. Tällöin potilaalla saattaa jäädä joitakin oireita esimerkiksi lievää alakuloisuutta tai väsymystä.

Kognitiiviset jäännösoireet ovat ongelmallisia niin yksilö- kuin yhteiskunnallisella tasolla

Jäännösoireet voivat muodostua ongelmalliseksi yksilön työssä tai opiskelussa jaksamisen kannalta, sillä esimerkiksi huono keskittymiskyky, väsymys tai aloitekyvyttömyys laskevat merkittäväksi työntekijän tuottavuutta ja opiskelijan opiskelumenestystä. Jäännösoireet ovat lähinnä ongelmallisia yksilötasolla, mutta niillä on myös epäsuoria yhteiskunnallisia vaikutuksia. Masennuksella on usein työtehoa laskevia vaikutuksia, jolloin ihminen saa työpaikalla tervettä työntekijää vähemmän aikaan, mikä voi aiheuttaa syyllisyyden tunteita ja syrjäytymistä työyhteisöstä. Hoitamattomina jäännösoireet voivat jopa kasvattaa työttömyyttä, ja siten ne näkyvät myös epäsuorina yhteiskunnallisina vaikutuksina.

Seuraavat masennuspotilaille tyypilliset oireet kuuluvat kognitiivisiin oireisiin:

• Muistivaikeudet, muistin pätkiminen
• Keskittymiskyvyn ongelmat
• Aloitekyvyttömyys
• Arkisen päätöksenteon hankaloituminen

Mikäli kärsit masennuksesta ja tunnistit jonkin yllä olevista oireista, sinun kannattaa keskustella asiasta hoitavan lääkärin kanssa.