Masennus on usein parannettavissa

Masennus on Suomessa yleisin mielenterveyden häiriö, johon lähes viidennes väestöstä sairastuu jossain elämänvaiheessa. Vakavasta masennuksesta arvioidaan kärsivän puolestaan noin 5–6 % väestöstä. 

”Varhain aloitettu hoito lyhentää sairauden kestoa ja estää tehokkaasti sen uusiutumista.”

Masennukseen on olemassa paljon toimivia hoitokeinoja, joiden ansiosta se on lähes aina parannettavissa. Varhainen hoitoon hakeutuminen on parantumisen kannalta olennaista, sillä hoidotta masennus useammin vaikeutuu ja uusiutuu. Mahdollisimman varhain aloitettu hoito yleensä lyhentää sairauden kestoa ja estää tehokkaasti sen uusiutumista.

Ihmiselämään olennaisena osana kuuluvat pettymykset ja vastoinkäymiset aiheuttavat meissä usein surua ja alakuloisuutta, minkä seurauksena saatamme kuvailla oloamme masentuneeksi. Arkikielessä masennuksella tarkoitetaan hyvin monenlaisia tunnetiloja, kuten lyhytaikaista mielipahaa, elämäntilanteen laukaisemaa kriisiä tai menetyksestä johtuvaa mielipahaa.

Sairaudeksi masennus muuttuu yleensä silloin, kun nämä tunnetilat kestävät pidempään eivätkä välttämättä häviä enää itsestään ajan kanssa. Tällöin voidaan puhua masennuksesta sairautena. Nykyisillä hoidoilla suurin osa masennuksista voidaan parantaa.