Masennuksella on monta eri tyyppiä

Masennus on oireiden mukaan jaoteltavissa kliinisesti lukuisiin eri alaryhmiin. Oman masennustyypin tiedostaminen ja ymmärtäminen voi helpottaa oireiden hallintaa ja auttaa hoitojen suunnittelussa. Seuraavassa esitellään masennuksen tyypillisimpiä alaryhmiä. 

Melankolinen depressio viittaa sisäsyntyiseen masennukseen. Tähän alaryhmään kuuluvat masennustilat saattavat olla hyvin vaikea-asteisia. Oireina ovat muun muassa unettomuus, psykomotorinen hidastuminen, ruokahalun menetys ja seksuaalisen vietin lasku.

Psykoottiset masennukset ovat yleensä kaikkein vaikeimpia masennustiloja. Niiden oireita ovat tyypillisen masennusoireilun ohella myös psykoottiset oireet, kuten harhaluulot ja aistiharhat.

Epätyypilliselle masennustilalle on ominaista niin sanotut käänteiset oireet kuten liikaunisuus, lisääntynyt ruokahalu ja lihominen.

Suurella osalla äideistä esiintyy synnytyksen jälkeen lieviä masennuksen oireita, joiden ennuste on yleensä hyvä. Varsinaisella synnytyksen jälkeisellä masennuksella tarkoitetaan neljän viikon kuluessa synnytyksestä alkavaa vakavaa masennustilaa.

Vuodenaikaan liittyvät mielialahäiriöt ovat sairausjaksoja, jotka toistuvat säännöllisesti tiettynä vuodenaikana ja lievittyvät vuodenajan vaihtuessa.

Pitkäaikaisella masennustilalla tarkoitetaan masennustilaa, joka on kestänyt yhtämittaisesti yli kahden vuoden ajan ja jossa oireita ilmenee suurimman osan aikaa.