Ahdistuneisuushäiriö koskettaa monia suomalaisia

Ahdistus, huolestuneisuus ja pelko ovat yleisiä ja luonnollisia tuntemuksia jokapäiväisessä elämässä. Jokainen meistä tietää, miltä ne tuntuvat. Saatamme kokea ahdistusta esimerkiksi silloin, kun arkeemme liittyy paljon keskeneräisiä asioita tai olemme huolissamme läheisistämme. 

Aina ahdistukseen ei liity mitään tiettyä kohdetta. Ahdistus, huoli ja pelko ovat ihmisen luontaisia selviytymismekanismeja, jotka auttavat meitä parempiin suorituksiin ja kehittymään ihmisenä.

Pitkittynyt, voimakas ja arkielämää häiritsevä ahdistuneisuus, hermostuneisuus ja huolestuneisuus saattavat kuitenkin olla merkkejä ahdistuneisuushäiriöstä. Ahdistuneisuushäiriöissä onkin hyvä erottaa toisistaan arkipäivän elämään liittyvä ahdistuneisuus, kuten esimerkiksi ohimenevä työhön liittyvä stressaantuneisuus ja sairauteen johtava häiriötila, joka haittaa jo huomattavasti työntekoa ja vaikeuttaa selviytymistä jokapäiväisestä elämästä.

On arvioitu, että noin neljäsosa suomalaisista kärsii jonkinasteisesta ahdistuneisuushäiriöstä jossain elämänsä vaiheessa. Oireet alkavat usein jo lapsuudessa, jolloin myös häiriön hoitaminen on yleensä helpompaa. Ahdistuneisuushäiriöt vaativat aina asianmukaista hoitoa. Hoitamattomana ahdistuneisuushäiriö helposti pitkittyy ja vaikeutuu.

Ahdistuneisuushäiriöihin lukeutuu joukko tiloja, joiden oireet ja kokeminen vaihtelevat ihmisestä toiseen. Tavallisimpia ahdistuneisuushäiriöitä ovat paniikkihäiriö, sosiaalisten tilojen pelko, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, pakko-oireinen häiriö sekä traumaperäinen stressihäiriö.