Kognitiivisten oireiden tunnistaminen on kokonaisvaltaisen hoidon kannalta tärkeää

”Vaikka lähtökohtaisesti kaikki masentuneet kärsivät kognitiivisista oireista, ei kognitiiviset oireet käsitteenä ole potilaille tai edes yleislääkäreille tuttu”, psykiatri Maria Vuorilehto kertoo. Kognitiiviset oireet hahmottuvat samalla, kun lääkäri keskustelee potilaan kanssa tämän oireista. Alakuloisuuden lisäksi masentunut saattaa kärsiä muistivaikeuksista, keskittymiskyvyn puutteesta, aloitekyvyn heikentymisestä ja arkisen päätöksenteon hankaloitumisesta. Nämä mielletään myös masennuksen tyypillisimmiksi kognitiivisiksi oireiksi. 

Lue lisää »